Ukrudtsbekæmpelse

Har ukrudtet taget overhånd?
Vi er sprøjtecertificeret, med autorisation hos Miljøstyrelsen. Derfor har vi lov til at udføre sprøjtebehandlinger mod dit ukrudt.

Få et godt tilbud

Uforpligtende, naturligvis 👍🏻

Græsplænen

Mellem fliser

Sten og skærver

Plænerens

Hvem drømmer ikke om en smuk græsplæne?

En græsplæne kræver meget arbejde at holde.
Nogle ting sørger naturen selv for, såsom vand og sol.
Men du kan selv hjælpe græsset godt på vej. Blandt andet ved at fjerne ukrudt, som uundgåeligt vil dukke op her og der, og alle vegne.

Græsset og ukrudtet kæmper hvert forår en ihærdig kamp om at vinde terræn. Hvis græssets vækstbetingelser er dårlige, så har ukrudtet nemmere ved at formere sig. Du kan hjælpe græssets vækstbetingelser ved at sikre at din plæne har de rette jordbundsværdier, og forstå græssets vækstcyklus og koordinere din arbejdsindsats efter vejrforholdene.

Vi kan sprøjtebehandle din græsplæne, således at græsset vil bestå, og ukrudtet vil forgå.

Sådan gør vi:

Ukrudtsbekæmpelse

1 step:

Efter besigtigelse af opgaven, doserer vi virkningsmidlet, og sprøjter det på det udsatte areal..

2 step:

.. Der går nu et par uger, før ukrudtet langsomt begynder at krølle. Behandlingen har dræbt ukrudtet..

3 step:

.. Efter yderligere en uges tid vil ukrudtet formulde og derefter forsvinde..

Ukrudtsbekæmpelse

Der findes forskellige måder, at holde dine fliser og stenbede frie for græs og ukrudt.
Du kan eksperimentere med ukrudtsdug, fugesand, svitsning eller fjerne det maskinelt eller ved håndkraft.

Når vi sprøjtebehandler, så optager planten vores middel, i den tro, at det er næring. Midlet driver rundt i saftstrømmen og kvæler derved hele planten, helt ned til rodnettet.
Efter et par uger vil græsset blive gult, og ukrudtet vil krølle.
Yderligere en uges tid efter vil planterne begynde at formulde og derefter forsvinde.

Vores midler har et højt koncentrat af aktivstoffer, som gør at vi skal bruge meget lidt middel til en effektiv behandling. Det er en langt bedre miljømæssig løsning, end at pøse flere liter fortyndet middel ned i jorden. 

Mere info