Betingelser - Generelle

Praktiske informationer og forretningsbetingelser
Inden vi opretter dig som kunde, anbefaler vi, at du læser vores forretningsbetingelser godt igennem. På den måde sikrer vi, at du får den nødvendige information. Vi forbeholder os retten til uden forudgående varsel at rette/ændre nedenstående forretningsbetingelser.

Betalingsbetingelser
Betaling skal ske senest 8 dage efter hvert besøg, med mindre andet er aftalt. Der opkræves et rykkergebyr på DKK 100,- pr. rykkerskrivelse ved overskridelse af betalingsfristen.

Hos Q-Clean har du mulighed for at tilmelde din betaling via betalingsservice (BS) efter Nets’ regler og betingelser. Dette giver en udvidet betalingsfrist på dine fakturaer. Får du pudset dine vinduer hver måned, kan du opleve at blive trukket for to fakturaer i samme måned. Dette vil typisk ske fordi indberetningen af den første faktura er sendt afsted efter Nets månedlige deadline, og derfor først bliver opkrævet sammen med den seneste faktura.
Q-Clean tilbyder også at sende fakturaen direkte til din e-mail.

Tilfredshedsgaranti
Vi samler på glade kunder og derfor har vi en tilfredshedsgaranti. Har vi ikke levet op til dine forventninger, beder vi dig om hurtigst muligt at kontakte os – dog senest tre dage efter udført arbejde. Herefter sørger vi for at udbedre fejlen til din tilfredsstillelse.

Ferie og helligdage
Vi arbejder stort set alle hverdage på året, uanset om det er i sommerferien eller helligdage. Du kan dog i sommer- og juleferien forvente, at aftalerne bliver skubbet lidt, uden yderligere varsel. Hvis du ønsker at undgå at den faste aftale forskubbes i disse perioder, beder vi dig om at kontakte os så vi kan finde en fast dato.

Arbejdstider
Vi kører alle hverdage i tidsrummet 7.00-15.00.

Vejret
Vi udfører vores arbejde i alt slags vejr. Visse typer opgaver kræver specielle vejrforhold, som vi forsøger at planlægge på forkant. Skulle vejrguderne svigte os, giver vi besked hurtigst muligt.

Opsigelse af aftalen
Der er 7 dages opsigelsesfrist. Opsigelsen skal ske skriftligt på SMS (28 30 60 62) eller e-mail (info@q-clean.dk).

Betingelser - Vinduespolering

Tilgængelighed
For at sikre vores egen sikkerhed og kundens materiel, er der i vores betingelser et punkt der vedrører tilgængelighed. Vi bruger vores egne stiger og værktøj til at udføre opgaven. Hvis havemøbler, beplantning eller anden materiel forhindrer helt eller delvist adgang til vinduet, så bliver vinduet betragtet som blokeret og derfor ikke pudset. Belægninger rundt om opgaven, som træterrasser eller fliser kan afhængigt af vejret blive så glatte, at det ikke er forsvarligt at stille en stige op med ordentlig skridsikring. I dette tilfælde vil vinduer, der skal benyttes stige for at nå, blive sprunget over.

Ved indvendig vinduespolering skal vindueskarme være ryddet, således at vi hverken drypper eller dasker til noget.

Hvad bliver vasket væk ved en vinduespudsning?

 • Skidt, der er tilføjet vinduerne på naturlig vis
 • Trafikfilm og pollen
 • Efterladenskaber fra dyr


Hvad bliver bl.a. ikke vasket væk ved en normal vinduespudsning?

 • Silikone/klistermærker og rester derfra (f.eks. fra nye vinduer)
 • Kalk (pas på med at spule vinduerne med haveslangen, da det efterlader kalkrester)
 • Cement, mørtel, maling, lak, olie og lignende


I forbindelse med ovennævnte tilbyder vi også afrensning af dine vinduer, hvis en normal vinduespudsning ikke er nok til at få bugt med skidtet. Kæmper du f.eks. med malerrester eller andet, kan vi klare det for dig. Giv gerne besked før kommende vinduespolering, så sætter vi lidt tid af til det.

Betingelser - Fliserens

Kundens forpligtelser

 • Anlægget kobles på kundens vandforsyning, og kunden dækker selv udgiften til forsyningsselskabet.
 • Hvis der ikke er adgang til en strømforsyning, bedes dette oplyst inden opstart.
 • Hvis vandtrykket er lavt, eller kloakforholdene er dårlige, bedes dette oplyst inden opstart.
 • Ved opstart skal området være tilgængeligt, fejet og ryddet, således at vi ubesværet kan komme til med vores maskiner. Q-Clean ApS kan ikke stilles til ansvar for beskadigelse af krukker, porcelæn og andre materielle ting, som ikke er fjernet fra det aftalte areal.
 • Indsigelser til rensningen skal ske inden imprægneringen påbegyndes.
 • Anskaffelse og udfejning af fugesand står kunden selv for. Vi anbefaler almindeligt strandsand. 


Desinficeringsmidlet, som påføres efter rensningen må husdyr ikke drikke. Lad skummet sive helt ned, inden du efterlader dem uden opsyn.

Desuden kan desinficeringsmidlet skade beplantning, som befinder sig op til det behandlede fliseareal.
Vi råder til at afdække eventuelle krukker og bede, hvis du er i tvivl. Som regel vil planter i vækst hurtigt “vokse sig fra det”.

Når rensningen er færdig, skal arealet tørre inden imprægneringen påføres.

Undgå at færdes på det imprægnerede areal indtil det er tørt – typisk efter 2-6 timer. 
Undgå trafik på området indenfor de første 48 timer.

Efter 6 dage vil arealet være gennemhærdet, og først derefter indledes udfejning af fugesand.

Hvad klarer en mekanisk rensning ikke?

 • Græs mellem fugerne
 • Sorte lav (algebehandlingen nedbryder over tid det meste)
 • Farveforskelle mellem åbne og overdækkede arealer.
 • Misfarvninger, såsom rustfarve, olieplamager o.lign.


Misfarvninger kan i visse tilfælde behandles med produkter, som kan købes i byggemarkeder. Råd og vejledning kan vi hjælpe med, men det er kundens ansvar at vurdere og beslutte hvilket tiltag der skal følges.

Rensningen kan være hård ved fliser med dårlig porøsitet, ligesom at udskredne fliser kan ses tydeligere efter. Vi guider gerne med viden og erfaring inden opstart, men det er kundens ansvar at beslutte hvorvidt et område bør udelukkes fra en fliserensning.

Betingelser - Facaderens og graffitirens

Kundens forpligtelser

 • Anlægget kobles på kundens vandforsyning, og kunden dækker selv udgiften til forsyningsselskabet.
 • Hvis der ikke er adgang til en strømforsyning, bedes dette oplyst inden opstart.
 • Hvis vandtrykket er lavt, eller kloakforholdene er dårlige, bedes dette oplyst inden opstart.
 • Ved opstart skal området være tilgængeligt og ryddet, således at vi ubesværet kan komme til med vores maskiner. Q-Clean ApS kan ikke stilles til ansvar for beskadigelse af krukker, porcelæn og andre materielle ting, som ikke er fjernet fra det aftalte areal.
 • Indsigelser til rensningen skal ske inden imprægneringen påbegyndes.
 • Hvis kunden er bekendt med porøse fuger, overfladens dårlige beskaffenhed o.lign. bedes dette nævnes inden opstart.


Q-Clean udfører alle renseopgaver med håndværksrådets standardforbehold AB92. 

Q-Clean foretager en vurdering af overfladen der renses, men kan ikke stilles til ansvar for eventuelle uoplyste eller usynlige utætheder i facaden, som kan føre til vand- eller støvindtrængninger.

Miljøfarlige stoffer i facadens eksisterende opbygning skal oplyses til Q-Clean inden aftale indledes, så nødvendige og miljømæssige forhold kan drøftes og indgår i tilbudsberegningen.

Ved rensning på murstensfacader kan porøse fuger være særligt udsatte og i nogle tilfælde forsvinde.
Q-Clean kan ikke stilles til ansvar for udbedring af disse fuger, men kan hjælpe med henvisning til faglig arbejdskraft.

Ved rensning ud til offentlig vej, kan Q-Clean finde det nødvendigt at afspærre et passende område rundt om opgaven. Dette vil aldrig, uden forudgående kontakt til kommunen, blokere den offentlige trafik.
Derimod kan det hindre beboere eller fodgængere i at færdes som normalt.

Det er kundens ansvar at meddele beboere om områdets mulige afspærringer og støjgener ifm. arbejdets udførelse.

Ligeledes påhviler det kunden at sørge for, at beplantning eller anden bioorganisk materiel enten er afdækket, eller er flyttet på forsvarlig afstand. Ved tvivl står vi til rådighed for uddybende vejledning.


Betingelser - Algebehandling

Kundens forpligtelser

 • Anlægget kobles på kundens vandforsyning, og kunden dækker selv udgiften til forsyningsselskabet.
 • Ved opstart skal området være tilgængeligt og ryddet, således at vi ubesværet kan komme til med vores maskiner. Q-Clean ApS kan ikke stilles til ansvar for beskadigelse af krukker, porcelæn og andre materielle ting, som ikke er fjernet fra det aftalte areal. 
 • Beplantning som befinder sig under tagrenden, enten i krukker eller bede, bør afdækkes eller fjernes.


Efter en algebehandling af taget vil større klumper af mos dumpe ned i tagrenden. Det er kundens ansvar at tjekke sin tagrende både før og i ugerne efter, for at undgå eventuelle blokader.
Hvis tagrenden er fyldt inden algebehandlingen kan vi hjælpe med at suge den.

Algemidlet skummer kraftigt, hvilket kan virke yderst tillokkende for især hunde. Hunde og andre husdyr må IKKE drikke algemidlet, og vi anbefaler, ikke at efterlade husdyr uden opsyn før algemidlet er trukket helt ned i overfladen.

I ugerne efter kan anden beplantning, op af det behandlede område, som enten er nyligt opdyrket eller generelt er sart vise tegn på skade fra algebehandlingen.
Stærke planter vil højst blive lidt plettet, men vil som regel hurtigt “vokse sig fra det”. Vi råder til at afdække eventuelle krukker og bede, hvis du er i tvivl. 

Effekten af behandlingen ses hurtigt på grønne alger, hvorimod mos og gul alger kan være længere tid om at give slip. I visse tilfælde kan et tag med stor begroning kræve op mod 6 måneder eller sågar flere behandlinger, før der opnåes et fornuftigt resultat. Hvis der ønskes et hurtigt resultat på et tæt begroet tag, anbefales det at få udført en mekanisk højtryksrensning inden algebehandlingen. 

 

Betingelser - Tagrendesugning

Vi vil som udgangspunkt benytte en stikkontakt på stedet, til at føde vores maskine.
Tagrenderne suges som udgangspunkt fra jorden vha. tykke sugeslanger og rør forbundet til en kraftig vådsuger. Når vådsugeren kører på fuldt effekt yder den 3000 watt. Det kan være for stor en belastning for enkelte stikkontakter.
Hvis du er bekendt med at stikkontakten får svært ved at følge med, beder vi dig informere os inden opstart. Hvis fx en fryser er koblet på samme gruppe, vil strømmen til fryseren afbryde, og det kan være svært for os at få tændt for relæet igen, hvis vi ikke kan komme til eltavlen.

Tilgængeligheden rundt om bygningen er afgørende for at vi kan komme ordentligt op og suge tagrenden. Udestuer, parkerede biler foran bygningen, eller trækroner der blokerer kan forhindre os i at komme til.

Overfyldte tagrender kræver noget mere arbejde at suge ren. Typisk vil vi sigte efter vådt vejr, når vi udvælger dagen for arbejdet, da det blødgører skidtet i tagrenden og gør det nemmere at få suget op. Hvis tagrenderne er overfyldte og komprimeret, vil vi vurdere opgaven individuelt, og listepriserne kan der derfor ikke tages udgangspunkt i.

Løse tegl der er gledet ned under oprindelig række kan med ganske lidt berøring vriste sig løs og falde ned og flække. Vi yder ikke erstatning for løse tegl, men vil efter bedste evne forsøge at undgå at ramme dem.

Betingelser - Ukrudtsbekæmpelse

Kundens forpligtelser

 • Slå ikke græsset 4 dage før behandlingen.
 • Slå ikke græsset 4 dage efter behandlingen.
 • Svits ikke ukrudtet i ugerne op til behandlingen.
 • Vent et par timer med at lukke hunden ud i haven.


Når vi udfører en sprøjtebehandling, er det vigtigt, at ukrudtet trives og er i vækst.
Når ukrudtet er i vækst, vil det kalde på næring, og det er netop dét, som ukrudtet tror den får, når vi sprøjtebehandler.
Derfor vil det forringe effekten af behandlingen, hvis ukrudtet for nyligt er forsøgt bekæmpet. Så skal det først komme sig og rekreere, før det igen vil kalde på næring.

Når behandlingen er udført, vil der gå nogle uger før ukrudtet viser tegn på nedbrydning. Aktivstoffet, som har slået ukrudtet ihjel, er ikke længere i jorden, og derfor kan du roligt efterså med græsfrø, for at fylde de huller i græsplænen, hvor ukrudtet tidligere har domineret.
Hvis ikke du eftersår, så efterlader behandlingen blot huller i plænen, hvor nyt ukrudt får plads at boltre sig på.

Hvis du skal ud og kigge efter græsfrø, kan vi anbefale at du leder efter en frøsort med egenskaben RPR, som står for “Regenerating Perennial Ryegrass”, som kort fortalt hjælper græsset med at hele og lappe eventuelle huller, fordi den breder sig ved hjælp af vandrette overjordiske sideskud.

Med venlig hilsen
Q-Clean

Søren Rahn
Indehaver

Mere info